• 0898273727

Шевиците според фолклорните области в България

Българският фолклор е изключително богат, като в България има 7 фолклорни области – Добруджанска, Пиринска, Родопска, Северняшка, Странджанска, Тракийска и Шопска. Всяка от тях се отличава със своя характерна носия, както женска, така и мъжка.

Бълграските носии са спомогнали за формирането и на различни шевици, всяка със своето послание, залегнали дълбоко в българските традици.

В следващите дни ще ви запознаем с типичните за всяка област носии и шевици.

Следете ни и ще разберете от коя област е по-горе изобразената шевица!