• 0898273727

Общи условия

Добре дошли в charodeino.com. Моля, прочетете внимателно съдържанието на общите условия преди използването на тази интернет платформа. В случай, че имате въпроси може да отправите същите на email: [email protected] или на телефон 0898 273727. Използването на услугите, предлагани от charodeino.com означава, че Вие сте прочели, разбрали и приели Общите условия, като наред с това се съгласявате да спазвате разпоредбите им. Ако не сте съгласни с посочените по-долу общи условия, Ви препоръчваме да не използвате сайта.

1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД, собственик на марка „Чародейно“, наричан по-долу продавач, от една страна, и потребителите на електронната страница www.charodeino.com и услугите, предлагани на електронната страница, включително сключването на договор за покупко-продажба от разстояние на този сайт.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА:
 1. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, 2700, ул. Коста Босилков, № 5, вх. А, ет. 4, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 204805793.
 2. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД упражнява дейността си на адрес гр. Гоце Делчев, 2900, ул. Драма № 50, обл. Благоевград.
 3. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД или трето оправомощено от дружеството лице ще администрира сайта и електронния магазин www.charodeino.com, който за краткост по-долу ще бъде наричан сайтът.
 4. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД поема изпълнението на задълженията по договорите, сключени въз основа на поръчки направени през сайта www.charodeino.com.
 5. Можете да се свържете с „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД на посочените по-горе адреси, на телефон 0898 273727, както и на имейл [email protected]. Разговорите на посочения телефон ще бъдат таксувани според индивидуалния тарифен план на потребителя.
3. ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:
 1. Под САЙТ в настоящите общи условия се визира интернет платформата, включително електронния магазин, опериращи под домейна: www.charodeino.com.
 2. УСЛУГИ са предоставените възможности в сайта за осъществяване на покупко-продажба от разстояние на стоки, предлагани на сайта, и индивидуални поръчки за изработване на продукти – спално бельо, интериорен текстил или аксесоари, по желание на клиента.
 3. КЛИЕНТ е всяко физическо лице на или над 18-годишна възраст или юридическо лице, което използва сайта, като го разглежда; създава личен профил на сайта; прави поръчки и сключва договор за покупко-продажба от разстояние като регистриран потребител или без регистрация.
 4. ПОТРЕБИТЕЛ – е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
 5. ПОРЪЧКА представлява електронна заявка от страна на клиента за сключване на договор за покупко-продажба на избрани от него стоки, отправена чрез сайта до продавача.
 6. ДОГОВОР представлява сключеният от разстояние договор между „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД и клиента за покупко-продажба на стоки и/или услуги от сайта, неразделна част от който са настоящите Общи условия.
 7. Под ПРОДАВАЧ се има предвид дружеството „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД, собственик на марка „Чародейно“.
 8. ЛИЧЕН ПРОФИЛ означава създаден акаунт на даден клиент с имейл и парола, чрез който потребителят има достъп до всички свои поръчки и адреси за доставка.
4. ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 1. От момента, в който се регистрирате, и/или използвате каквато и да е услуга без регистрация, предоставена от „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД чрез настоящата интернет платформа, Вие приемате настоящите Общи условия, които са задължителни за всички потребители на сайта.
 2. Използването на сайта означава, че Вие сте се запознали и сте се съгласили със съдържанието на Общите условия.
 3. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД си запазва правото едностранно във всеки един момент да актуализира и променя Общите условия по собствено усмотрение или когато нормативни промени налагат това. Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители.
 4. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД ще информира своите клиенти за всяка промяна на Общите условия чрез публикуване на промените в сайта. Регистрираните потребители ще бъдат информирани за промените на посочения от тях имейл адрес.
 5. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД полага необходимите усилия, за да бъде предоставената информация на сайта максимално точна. Въпреки това, следва да се уточни, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно цветовете на доставените продукти могат да се различават от изображенията.
5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ
 1. Вие се съгласявате, че предоставяйки Вашите лични данни на „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД, същите могат да бъдат използвани за законосъобразни цели, без да е необходимо да се иска Вашето съгласие за обработването им във всеки отделен случай.
 2. Във връзка с предоставянето на конкретни услуги и сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, Вие следва да предоставите точно определена информация – две имена, телефонен номер, адрес за доставка, имейл адрес, а „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД се задължава да обработва и съхранява личните Ви данни съгласно Политиката за поверителност.
 3. При предоставяне на Вашите данни Вие давате изричното си съгласие с Вас да се свързва „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД или трети лица – партньори на „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД, които са доставчици на куриерски услуги.
 4. Вие носите отговорност за съхраняване и опазване конфиденциалността на Вашата парола, която осигурява достъп до Вашия личен профил, както и за всички действия реализирани чрез Вашия профил. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД Ви съветва да не преотстъпвате паролата си на трети лица.
 5. Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (GDPR) личните Ви данни ще бъдат обработвани при условия, гарантиращи тяхната сигурност и недопускане на злоупотреба със същите.
6. РЕГИСТРАЦИЯ
 1. Регистрацията на сайта е доброволна и безплатна. Тя не е задължителна, за да сключите договор за покупко-продажба от разстояние, т.е. за да направите поръчка.
 2. Чрез регистрация на сайта Вие създавате личен профил, чрез който имате достъп до Вашите поръчки, адреси за доставки и въведените Ваши лични данни.
 3. За да създадете свои личен профил е необходимо да попълните имейл адрес и парола в регистрационния формуляр.
 4. След като успешно се регистрирате, Вие създавате личен профил в интернет платформата www.charodeino.com. Достъпът до Вашия профил се осъществява чрез въвеждане на имейл адрес и парола, избрани от Вас при попълването на регистрационния формуляр.
 5. С успешно приключване на процедурата по създаване на личен профил Вие потвърждавате, че предоставената от Вас лична информация е вярна и актуална във всяко едно отношение. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно предоставена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, както и при печатни грешки.
 6. С успешно приключване на процедурата по създаване на личен профил, Вие потвърждавате, че сте на 18- или на над 18-годишна възраст, както и че сте прочели и приемате настоящите Общи условия.
7. ПОРЪЧКА НА СТОКИ
 1. За да направите поръчка, трябва да изберете съответните артикули и да ги добавите в количката чрез натискане на бутона „Добави в количката“. За да подадете успешно Вашата поръчка, е необходимо да преминете през всички стъпки до завършване на поръчката.
 2. Вие ще получите автоматичен имейл, че поръчката Ви се обработва, което не е равнозначно на приемане на поръчката за изпълнение от „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД.
 3. Направената от Вас поръчка се приема от „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД чрез нейното потвърждаване. Поръчката се потвърждава чрез изпращане на електронно съобщение до посочения от Вас имейл адрес, което ще съдържа информация относно приемането на поръчката от „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД, номер на поръчка, дата и час на подаване на поръчката, както и конкретни параметри на поръчания артикул. От момента на изпращане на електронното съобщение за потвърждаване на поръчката от „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД до Вашия електронен имейл адрес договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен. Потвърждение на поръчка се счита за валидно, когато е било изпратено до електронния адрес, посочен от Вас при подаване на поръчката, независимо че по някакви причини, извън контрола на „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД, електронното писмо не е достигнало до Вас.
 4. В случай, че поръчан артикул не е наличен, „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД ще Ви уведоми, кога продуктът отново ще бъде в наличност. В зависимост от Вашето желание, поръчката може да бъде забавена или анулирана.
 5. Ако при поръчката са налице некоректни или непълни данни, ние ще Ви уведомим. Вие ще имате възможност да отстрани неточностите, като поправи данните или попълни липсващите такива. В случай, че не отстраните неточностите, „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД може да анулира поръчката, поради невъзможност тя да бъде изпълнена.
 6. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД може да прекрати договора, ако поръчан от Вас артикул не е на разположение по каквато и да е причина. В такъв случай, ако Вие сте заплатили за този продукт, ще Ви бъде възстановена сумата в цялост.
 7. Договорът за покупко-продажба от разстояние, сключен между Вас и „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД, се състои от настоящите Общи условия и заявената и предоставена информация на сайта.
 8. Вие имате право във всеки един момент да поискате информация относно статуса на Вашата поръчка.
8. ИНДИВИДУАЛНА ПОРЪЧКА
 1. Вие имате възможност да индивидуализирате Вашата поръчка, като изберете вида на артикула – спално бельо или интериорен текстил, размер и брой, материал и технология на изработка, както и вида на шевицата и нейното разположение.
 2. Стойността на индивидуалната поръчка се калкулира отделно за всеки конкретен случай в зависимост от избраните артикули, размер и брой, текстил, начин на изработване, вид шевици.
 3. Сроковете за изпълнение и доставка на индивидуални поръчки се уговарят между Вас и „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД за всеки конкретен случай.
 4. За да направите индивидуална поръчка е необходимо да попълните формуляра за индивидуални поръчки на сайта www.charodeino.com или да се свържете с нас на имейл адрес [email protected]. След като получим Вашето запитване, ние ще се свържем с Вас.
 5. Вие имате право във всеки един момент да изисквате информация относно изпълнението на Вашата поръчка.
 6. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД си запазва правото да откаже да приеме за изпълнение заявката за поръчка при невъзможност тя да бъде изпълнена, за което ще бъдете своевременно информирани.
9. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 1. Цените на артикулите, предлагани на сайта, са посочени в лева и са с включен ДДС.
 2. Цените на артикулите не включват разходите за доставка на поръчаните продукти. Разходите за доставка се заплащат допълнително съгласно условията в т. 10 от настоящите Общи условия.
 3. Независимо от вниманието, с което подхождаме при описанието на всички детайлни и цени, е възможно да възникнат грешки. В подобни случаи Ви молим да ни информирате.
 4. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД може да публикува промоционални условия за стоките и услугите, предлагани на сайта, за определен период от време.
 5. Вие може да заплатите цената на поръчани от Вас артикули, предлагани от електронния ни магазин, с наложен платеж или чрез системата на ePay.bg
10. ДОСТАВКА
 1. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД извършва доставки на територията на Република България.
 2. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД се задължава да достави поръчаните от Вас артикули на адреса, посочен при подаване на поръчката, в срок до 14 дни от потвърждаване на поръчката. Изключение са индивидуалните поръчки, за които срокът се договаря между страните.
 3. Поръчаните от Вас артикули ще бъдат доставяни чрез куриерска фирма Еконт.
 4. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената за доставка е 6 лв.. Ако цената на закупените артикули надвишава 150 лв. доставката е безплатна.
 5. Цената на доставките се определя според тарифите на куриерската фирма Еконт и се калкулира и добавя автоматично към крайната цена на поръчката.
 6. Прехвърлянето на собствеността върху поръчаните артикули, както и рискът от загуба или повреда на стоките, преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.
 7. Данни и информация за движението на доставката и срока на нейното изпълнение ще бъдат изпратени до посочения от Вас електронен адрес заедно с потвърждението на поръчката, или по-късно.
11. ПРАВО НА ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА
 1. Вие имате право в 14-дневен срок от датата на сключване на договора за покупко-продажба от разстояние или от датата на получаване на поръчаните артикули да се откажете от договора за покупко-продажба от разстояние и да Ви бъде възстановена заплатената сума след връщането им. За да упражните правото си на отказ, Вие трябва да изпратите електронно съобщение на имейл адреса: [email protected], което да съдържа волеизявление за отказ, номер на поръчката, дата и час, когато е направена поръчката, и имена на потребителя или да се обадите на телефонен номер 0898 273727.
 2. Ако доставените артикули не отговарят на поръчаните, или се забелязват явни дефекти и/или повреди, Вие имате право в срок от 14 дни от получаване на поръчката да поискате замяна или възстановяване на сумата след връщане на стоката. За целта трябва да се свърже с нас на имейл адрес: [email protected], където да опише несъответствието на получения продукт, или да се обадите на телефонен номер 0898 273727. При одобряване на рекламацията Вие има право да поиска замяна на повредения артикул или възстановяване на заплатената сума след връщане на получения артикул.
 3. Във всички случаи, когато артикулите трябва да бъдат върнати на продавача, те трябва да бъдат запазени и върнати в отлично състояние или в състоянието, в което са били получени, без същите да са били използвани, повредени или прани, с всички етикети, закрепени към тях, в оригиналната опаковка, придружени от покупните документи (копие от оригинална фактура и/или копие от касова бележка, заедно със съответната стокова разписка).
 4. Рекламации, връщане и/или замяна на артикули извън посочените срокове няма да бъдат приемани.
 5. Разходите за връщането на артикули е за сметка на потребителя и рискът от повреждане или загуба е за негова сметка, до момента, в който пратката достигне до „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД.
 6. Стойността на всички успешно върнати артикули, отговарящи на условията за връщане на артикулите, посочени по-горе, ще бъде възстановена по Вашата сметката, а в случай на плащане чрез наложен платеж – по сметка посочена от Вас, в рамките на 14-дни от получаване обратно на артикулите или на доказателство, че същите са върнати.
 7. Вие нямате право на отказ, когато поръчката е индивидуализирана по Ваше желание, тя е приета от „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД за изпълнение и нейното изпълнение вече е започнало.
12. РЕКЛАМА
 1. Абонирането за бюлетин, съдържащ нови и/или промоционални предложения от charodeino.com, е изцяло по Ваше желание. На сайта в долния ляв ъгъл можете да намерите опция за абониране.
 2. Абонаментният бюлетин ще бъде изпращан на посочения от Вас имейл адрес.
 3. В случай, че вече не желаете да получавате абонаментния бюлетин, можете по всяко едно време да се откажете, натискайки бутона „Отпиши ме“ в края на съдържанието на бюлетина.
13. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ
 1. Цялото съдържание на сайта и домейна, включително изображения, лого, фотографии, илюстрации, графики, компилации от данни, както и текстове, публикувани в сайта, и друга творческа продукция, до която потребителят има достъп, са изключителна собственост на „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД и са защитени от законите на Република България, както и международните закони за авторското право и базите данни.
 2. Търговски марки и лога, регистрирани или нерегистрирани марки на „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД, публикувани в сайта, са защитени от приложимото право и от международни договори в областта на интелектуалната собственост.
 3. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по друг законосъобразен начин.
 4. Съдържанието на сайта може да бъде използвано от потребителя единствено за лични, нетърговски цели и когато това не противоречи на предвиденото в настоящите Общи условия или на законите на Република България или международни закони.
 5. Сключеният между „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД и потребителя договор от разстояние не се счита като разрешение от страна на дружеството за копиране, разпространяване, публикуване, предоставяне на трети лица или променяне по какъвто и да е начин на съдържанието или каквито и да е било части от него, включително съдържанието на търговските марки и логата.
 6. Достъпът на потребителя до сайта не му дава права да използва съдържанието му за търговска дейност.
 7. Потребителят може да използва онази част от съдържанието на сайта за търговски цели, за която е получил изрично писмено разрешение от „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушение на правата на интелектуална собственост на „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД.
14. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
 1. При неизпълнение на договорните задължения поради настъпването на форсмажорни обстоятелства, нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнение. Форсмажорните обстоятелства са непредвидими събития, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
 2. Всяка от страните има право да прекрати договора за покупко-продажба от разстояние, без да дължи обезщетение за евентуално претърпени вреди от другата страна, в случай че в срок от 14 дни от датата на събитието, същото не е спряло.
 3. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД не носи отговорност за претърпени от потребителя или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства.
15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕЗИК.
 1. Използването на този сайт и всяко съдържание, публикувано в него, включително всички договори за покупка на артикули от разстояние, сключени в резултат на използване на този сайт, са съобразени с българското законодателство. Страните по такъв договор се съгласяват да се подчиняват на изключителната юрисдикция на съдилищата в Република България.
 2. Настоящите Общи условия са изготвени на български.
 3. За неуредените в тези Общи условия случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.